Μαθήματα Κορμού

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού ανά εξάμηνο.

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στο γλωσσικό φαινόμενο, στις βασικές αρχές και στους κύριους κλάδους της επιστήμης της γλωσσολογίας και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Κάθε ανθρώπινο ον γνωρίζει και χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία γλώσσα, ομιλούμενη ή νοηματική, ενώ όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού της Γης είναι δίγλωσσα ή πολύγλωσσα. Κατά προσέγγιση, 6.000 γλώσσες ομιλούνται σήμερα στον κόσμο, και παρά τις φαινομενικά μεγάλες διαφορές που τις εντάσσουν σε διακριτές γλωσσικές οικογένειες, όλες εμφανίζουν κοινές ιδιότητες που οδηγούν σήμερα τη γλωσσολογία να κάνει λόγο για «καθολική γραμματική». Η προδιάθεση για την κατάκτηση της γλώσσας και η δημιουργικότητα που σε κάθε γλώσσα μπορεί να συγκροτεί άπειρες προτάσεις, με βάση έναν μικρό αριθμό φωνημάτων και έναν πεπερασμένο αριθμό λέξεων, είναι βασικά χαρακτηριστικά της γλωσσικής δραστηριότητας. Εννοιολογικά, διακρίσεις όπως αυτές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, ρύθμισης, περιγραφής και ερμηνείας, γλωσσικής ικανότητας και επιτέλεσης, βρίσκονται στο κέντρο του γλωσσολογικού προβληματισμού. Η γλωσσολογία, ειδικά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, συνομιλεί γόνιμα με άλλες επιστήμες, με συνέπεια, πέραν των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης, της πραγματολογίας ή της κειμενογλωσσολογίας, να αναπτύσσονται και διεπιστημονικοί κλάδοι όπως η ιστορική γλωσσολογία, η κοινωνιογλωσσολογία, η ψυχογλωσσολογία, η εκπαιδευτική γλωσσολογία, η ανθρωπογλωσσολογία, η υπολογιστική γλωσσολογία, η νευρογλωσσολογία, η νομική γλωσσολογία.

Διδάσκοντες: Ιωάννης Γαλαντόμος – Αναστασία Γκαϊνταρτζή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της επίγνωσης των φοιτητριών/φοιτητών σχετικά με τις έννοιες και τις προσεγγίσεις που αφορούν τη μελέτη της γλώσσας, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να διαπραγματευτούν και να κατανοήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στη γλωσσική χρήση, τους εξωγλωσσικούς παράγοντες και τις κοινωνικές ταυτότητες, καθώς και τις διαστάσεις της διγλωσσίας, της πολυγλωσσίας και της υπερποικιλότητας στο σύγχρονο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο κοινωνιογλωσσικό τοπίο. Συζητούνται οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της γλώσσας (φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη) και καθορίζουν τη γλωσσική ποικιλότητα, αλλά και η σχέση της γλώσσας με το γεωγραφικό (διάλεκτοι) και το τεχνολογικό περιβάλλον (τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία). Παρουσιάζεται η έννοια της κοινωνιογλωσσικής ανισότητας στη χρήση των γλωσσικών ποικιλιών και ο ρόλος της «πρότυπης γλώσσας» ή νόρμας ως κοινωνικής γλωσσικής ποικιλίας. Έμφαση δίδεται σε θέματα γλωσσικής επαφής και γλωσσικών πολιτικών στο πλαίσιο της κοινωνιογλωσσολογίας της παγκοσμιοποίησης, καθώς και στις συνέπειες που έχουν οι αρχές και τα συμπεράσματα της σύγχρονης κοινωνιογλωσσολογίας για τη διδακτική πράξη και την (από-/επανα-)δόμηση γλωσσικών ιδεολογιών και πολιτικών με απώτερο στόχο τη γλωσσική δικαιοσύνη. Τα θέματα τα οποία συζητούνται περιλαμβάνουν τα εξής: γλωσσική ποικιλότητα (γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες -με έμφαση στα νεανικά ιδιώματα-), γλωσσική αλλαγή, πολυγλωσσία και υπερποικιλότητα/διαγλωσσικότητα, γλώσσα, ταυτότητα και εξουσία, ιδεολογία και στάσεις απέναντι στη γλώσσα, γλωσσική πολιτική και γλωσσικός σχεδιασμός, κοινωνιογλωσσολογία της γραφής.

Διδάσκοντες: Ρούλα Κίτσιου

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές σε θεωρίες και δεξιότητες που εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με  τη σύζευξη επικοινωνίας και πολιτισμού. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένος επειδή οι τεχνολογίες επικοινωνίας μας κρατούν συνδεδεμένους, είναι πιο καίριο από ποτέ  να διερευνήσουμε τι σημαίνει να είσαι πολίτης της παγκόσμιας κοινότητας. Συζητάμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία, προσδιορίζουμε τα συστατικά και τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού και διερευνούμε τη συνομιλιακή κατασκευή του πολιτισμού και της ταυτότητας. Παρουσιάζεται μια σε βάθος ανάλυση της σχέσης πολιτισμού και επικοινωνίας μαζί με μια κριτική εξέταση διαφόρων μοντέλων επικοινωνίας. Τέλος, εξετάζουμε την επιρροή του πολιτισμού στις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον εαυτό τους και τους άλλους καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η αντίληψη επηρεάζει την επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Γογωνάς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα έχει σκοπό να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις (κλασική κοινωνιολογική θεωρία, στρουκτουραλισμός, βρετανικές πολιτισμικές σπουδές, κ.ά.) που αφορούν τη μελέτη παλαιότερων και σύγχρονων πολιτισμικών φαινομένων. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση διαφορετικών θεωριών και την ανάλυση παραδειγμάτων από διαφορετικά συγκείμενα και θεματικές, εξετάζεται παράλληλα ο τρόπος που οι έννοιες του πολιτισμού και της λαϊκής κουλτούρας ενσωματώνουν θέσεις και προσλήψεις για την εξουσία, το φύλο, τη φυλή και την τάξη.

Διδάσκοντες: Ειρήνη Σηφάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Με αφετηρία την κατηγορία της «παγκόσμιας λογοτεχνίας» και τις ποικίλες εννοιολογήσεις και διαδρομές της στο χρόνο, στο μάθημα παρουσιάζονται τα κύρια αισθητικά ρεύματα και κινήματα που εμφανίστηκαν στο σύγχρονο κόσμο, από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα: μπαρόκ, κλασικισμός, ρομαντισμός, ρεαλισμός και νατουραλισμός, παρνασσισμός και συμβολισμός, μοντερνισμός και πρωτοπορίες, μεταμοντερνισμός. Εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των ρευμάτων, οι ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επέτρεψαν την εμφάνισή τους, και παράλληλα μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα συγγραφέων του παγκόσμιου λογοτεχνικού κανόνα: Σαίξπηρ, Θερβάντες, Βολταίρος, Γκαίτε, Ουέρντσουερθ, Ουίτμαν, Ώστιν, Ντίκενς, Σταντάλ, Τσέχοφ, Καβάφης, Έλιοτ, Γουλφ, Τζόις, Μπόρχες, κ.ά.

Διδάσκοντες: Εμμανουέλα Κάντζια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα περιλαμβάνει την εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία, το θεωρητικό της υπόβαθρο, τη μεθοδολογία της, και τα επιμέρους λογοτεχνικά είδη, με βάση τις ιστορικές περιόδους (έπος , δράμα, λυρική ποίηση, ελληνιστικό μυθιστόρημα κτλ.). Πραγματεύεται τη διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας  από  την  ομηρική  εποχή  έως  και  την  ελληνιστική  εποχή,  και  περιλαμβάνει  την  ανάλυση  της προφορικής  παράδοσης  και  του  γραπτού  λόγου,  καθώς,  επίσης,  και  τα   λογοτεχνικά  είδη  και  τη  σημασία  τους. Ειδικότερα, στο μάθημα αναδεικνύονται οι εξής θεματικές περιοχές: Αρχαιογνωσία και αρχαιογνωστικές επιστήμες σήμερα· Κλασική φιλολογία: μεθοδολογία της Κλασικής φιλολογίας, θεωρία της φιλολογικής ερμηνείας, ιστορία των κειμένων, κριτική των κειμένων, ιστορία της Κλασικής φιλολογίας: α) Οι Αρχές. Ελληνιστικοί χρόνοι. Ελληνορωμαϊκοί χρόνοι. β) Μεσαίωνας. Αναγέννηση- Ανθρωπισμός : η «δεύτερη ζωή της αρχαιότητας» γ) Νεότεροι χρόνοι: η διαμάχη «αρχαίων και μοντέρνων» δ) Βιβλιογραφικά έργα. 

Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στη μελέτη αντιπροσωπευτικών συγγραφέων και έργων της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής γραμματείας. Μέσω αυτών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τη γλώσσα των κειμένων και την ποικιλία των ειδών της αρχαιοελληνικής γραμματείας (έπος, λυρική ποίηση, δράμα, φιλοσοφία, ρητορική, επίγραμμα, ελληνιστικό μυθιστόρημα), καθώς και με τους κεντρικούς μύθους, θέματα και μοτίβα που σφράγισαν την παγκόσμια λογοτεχνία. Μέσα από τη μελέτη της γραμματείας αναδεικνύονται, επίσης, οι ιστορικές μεταβάσεις από την αρχαϊκή εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Κοντονάσιος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

B΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Στην επιστημονική προσέγγιση της γλώσσας καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η μελέτη των μονάδων και των επιπέδων της γλωσσικής ανάλυσης, όπως έχουν καθιερωθεί από τη σύγχρονη γλωσσολογία. Στο μάθημα αυτό, μετά από μια σύντομη περιγραφή της εξέλιξης των γλωσσικών αρχών και ιδεών, προσεγγίζονται κριτικά ορισμένες σημαντικές γλωσσολογικές σχολές, θεωρίες και μέθοδοι. Παρουσιάζονται τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία), οι θεμελιώδεις έννοιες και οι μονάδες τους, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. Το μάθημα συνδυάζει τη θεωρητική και πρακτική διάσταση της μελέτης της γλώσσας, καθώς προετοιμάζει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές για την κατανόηση του γλωσσικού φαινομένου γενικά, μέσα από τον εντοπισμό και την ανίχνευση χώρων και πεδίων γλωσσικού ενδιαφέροντος, τον προσδιορισμό γλωσσικών στοιχείων και την ανάλυση γλωσσικών δεδομένων (ήχων, λέξεων, προτάσεων, κειμένων). Οι ασκήσεις εφαρμογής στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με διάφορες ομάδες γλωσσών του κόσμου και περιλαμβάνουν χρήση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου, αναγνώριση μορφημάτων, απεικόνιση της φραστικής δομής προτάσεων και συγκρότηση κειμένων με δεδομένα κυρίως από τη Νέα Ελληνική.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των πτυχών που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την εκμάθηση ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας μέσα από τον συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και διεξαγωγής εργαστηρίων, στα οποία οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εξασκηθούν στην κατασκευή υλικού διδασκαλίας και αξιολόγησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, το μάθημα θα εστιάσει στις θεωρίες εκμάθησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, στις ατομικές διαφορές που αναμένεται να επηρεάσουν την εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, στις μεθόδους διδασκαλίας, στην έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας, στα επίπεδα γλωσσομάθειας, στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, στην ανάλυση λαθών, ενώ θα παρουσιαστεί και η δομή ενός ενδεικτικού μαθήματος, μέσω του οποίου οι φοιτήτριες/φοιτητές θα κληθούν να σχεδιάσουν δειγματικό διδακτικό υλικό.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητριών/φοιτητών τόσο με τα ενδιαφέροντα όσο και με σημαντικούς σταθμούς της πολιτισμικής ιστορίας, με έμφαση στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, καθώς και στη διάσταση της παγκοσμιότητας. Κυρίως θα εξεταστεί η συνάντηση της πολιτισμικής ιστορίας με την ανθρωπολογία, τις πολιτισμικές σπουδές και την μετα-αποικιακή θεωρία. Πέρα από την παρουσίαση και συζήτηση πάνω στη θεωρία θα επιχειρήσουμε να εξοικειώσουμε τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές με επιλεγμένα κείμενα του διεπιστημονικού αυτού πεδίου και να τις/τους ενθαρρύνουμε να εισέλθουν σε διάλογο με αυτά.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα εστιάζει στην εξέταση και κατανόηση της έννοιας και της πρακτικής διάστασης των σύγχρονων διεθνών πολιτισμικών σχέσεων, καθώς και στην ταυτότητα, δραστηριότητα και συμβολή τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και άλλων διεθνών πολιτισμικών οργανισμών σε αυτόν τον τομέα. Πέρα από τη θεωρητική συζήτηση για ζητήματα και έννοιες των διεθνών πολιτισμικών σχέσεων, παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα προγράμματα διεθνών οργανισμών, των εργαλείων που αξιοποιούνται για την ανάπτυξή τους, καθώς και των αποτελεσμάτων αυτών σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα εστιάζει στην εξέταση και κατανόηση της έννοιας και της πρακτικής διάστασης των σύγχρονων διεθνών πολιτισμικών σχέσεων, καθώς και στην ταυτότητα, δραστηριότητα και συμβολή τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και άλλων διεθνών πολιτισμικών οργανισμών σε αυτόν τον τομέα. Πέρα από τη θεωρητική συζήτηση για ζητήματα και έννοιες των διεθνών πολιτισμικών σχέσεων, παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα προγράμματα διεθνών οργανισμών, των εργαλείων που αξιοποιούνται για την ανάπτυξή τους, καθώς και των αποτελεσμάτων αυτών σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Ο κλάδος της συγκριτικής γραμματολογίας, από την εμφάνισή του τον 19ο αιώνα μέχρι και στις μέρες μας, δεν έπαψε να επαναπροσδιορίζεται ακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις τόσο της μελέτης της λογοτεχνίας, όσο και γενικότερα των πεδίων των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών σπουδών, με τις οποίες βρίσκεται σε διαρκή διεπιστημονικό διάλογο. Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές στη συγκριτική γραμματολογία, τις μεθόδους και τα εργαλεία της. Εξετάζονται ζητήματα θεωρητικά, ιστορικά και μεθοδολογικά μέσα από κείμενα τόσο θεωρητικά, όσο και λογοτεχνικά. Μελετάται η κριτική ανάγνωση και ανάλυση κειμένου και οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν θεωρία και πράξη στην ανάλυση κειμένων.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στο μάθημα εξετάζεται η Νεοελληνική Γραμματεία στην ιστορική της πορεία.  Παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθμοί στη διαδρομή της: συγγραφείς, έργα και πνευματικές κινήσεις που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της νεοελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται  στην παράλληλη ανάπτυξης της λογοτεχνίας και άλλων γραμματειακών ειδών, καθώς και στη μελέτη των λογοτεχνικών τάσεων στο πλαίσιο της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας και της ιστορίας των ιδεών μέσα από ένα πρίσμα διεπιστημονικό. Εξετάζονται τέλος αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς και έργα του νεοελληνικού λογοτεχνικού κανόνα (ή και εκτός αυτού), και ιδιαίτερα περιπτώσεις δημιουργών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις διαπολιτισμικές λογοτεχνικές σπουδές (Βιτσέντζος Κορνάρος, Αδαμάντιος Κοραής, Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γ. Μ. Βιζυηνός, Εμμανουήλ Ροϊδης, Κ. Π. Καβάφης, Σεφέρης, Διδώ Σωτηρίου, Μέλπω Αξιώτη, Άρης Αλεξάνδρου).

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας. Ειδικότερα, το μάθημα θα εστιάσει στην εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων διγλωσσία (bilingualism), πολυγλωσσία (multilingualism) και  γλωσσική διμορφία (diglossia), ενώ θα παρουσιαστεί η προβληματική που σχετίζεται με τον ορισμό μιας/ενός δίγλωσσης/πολύγλωσσης/δίγλωσσου/πολύγλωσσου ομιλήτριας/ομιλητή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον δίγλωσσο/πολύγλωσσο λόγο. Επίσης, θα εξεταστεί η κατάκτηση πολλών γλωσσών κατά την παιδική ηλικία και θα αναλυθούν θέματα που σχετίζονται με τη δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση (γενική & ειδική). Τέλος, θα μελετηθούν φαινόμενα διγλωσσίας/πολυγλωσσίας που παρατηρούνται στην ελληνική κοινωνία και θα αναλυθούν οι οικονομικές διαστάσεις της διγλωσσίας/ πολυγλωσσίας και οι επαγγελματικές προοπτικές των δίγλωσσών/ πολύγλωσσων ομιλητριών/ομιλητών. 

Διδάσκοντες: Ιωάννης Γαλαντόμος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της μετάφρασης. Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες στη σπουδή της μετάφρασης, τους σταθμούς στην ιστορία της μεταφρασεολογίας, καθώς και τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη μετάφραση. Η διδασκαλία συνδυάζει τη θεωρία με τη μελέτη παραδειγμάτων και την πρακτική άσκηση. Στόχος είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τους μηχανισμούς και τις παγίδες, που ελλοχεύουν στο πέρασμα από μια γλώσσα ή έναν πολιτισμό σε έναν άλλο (αυτοματισμοί, αλληλεπιδράσεις, πολιτισμικοί κώδικες κ.λπ.).

Διδάσκοντες: Γεώργιος Δαμασκηνίδης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Σε αυτό το μάθημα ξεκινάμε με την ανάλυση των πολιτιστικών αξιακών προσανατολισμών και των θεμελιωδών καθολικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια, εξερευνούμε ταυτότητες και υποομάδες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η ιδιότητα μέλους ομάδας επηρεάζει την επικοινωνία και πώς οι ταυτότητες μπορούν να διαμορφωθούν μέσω της επικοινωνίας. Επιπλέον, εστιάζουμε στην εφαρμογή δεξιοτήτων λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και συζητάμε πώς η κουλτούρα διαπερνά την εκτέλεση και την ερμηνεία της επικοινωνίας.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Γογωνάς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα οργανώνεται γύρω από θεωρητικά παραδείγματα που τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικο-πολιτισμικό και φιλοσοφικό πλαίσιο, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η θεωρία της λογοτεχνίας ως σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο, ιστορικά προσδιορισμένο. Ειδικότερα, στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί η φοιτήτρια και ο φοιτητής με την ερμηνευτική και τις αναγνωστικές θεωρίες, με τον φορμαλισμό, τον δομισμό και τη σημειωτική, την κλασική και μετα-κλασική αφηγηματολογία, τον μαρξισμό, την ψυχαναλυτική θεωρία, την αποδόμηση, τη φεμινιστική λογοτεχνική θεωρία, την κουίρ και την μετα-αποικιακή θεωρία, καθώς και με τις πρόσφατες τάσεις της λογοτεχνικής θεωρίας και της πολιτισμικής κριτικής. Σε κάθε θεωρητικό παράδειγμα θα επιχειρείται «εφαρμογή» στην ερμηνευτική προσέγγιση συγκεκριμένων κειμένων.

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κιοσσές

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τις ποικίλες πτυχές που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς. Ειδικότερα, το μάθημα θα εστιάσει στους βασικότερους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, στη διδασκαλία των διαφόρων επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο), στη διδασκαλία πολιτισμικών στοιχείων, στην περιγραφή του ρόλου των Η/Υ στη γλωσσική διδασκαλία και των πιο αντιπροσωπευτικών κατηγοριών λαθών που εμφανίζονται στα γραπτά διδασκομένων τη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Επιπλέον, θα γίνει ειδική αναφορά στα επίπεδα ελληνομάθειας που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του ΚΕΠΑ, καθώς και σε ό,τι διέπει την ίδρυση του ΚΕΓ και τις εξετάσεις ελληνομάθειας από διάφορους φορείς, ενώ τέλος θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο & ηλεκτρονικό) που έχει παραχθεί για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Διδάσκοντες: Ιωάννης Γαλαντόμος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα

Το Επίπεδο Ι της Κινεζικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην κινεζική γλώσσα, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο Ι της Αραβικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην αραβική γλώσσα, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο Ι της Ισπανικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην ισπανική γλώσσα, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο Ι της Ιαπωνικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην ιαπωνική γλώσσα, την ενδυνάμωση της προφοράς των νέων φθόγγων, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ