Μεταδιδακτορική Έρευνα

Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας είναι:

  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις και ερευνητικά πεδία που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα.
  • Η προσέλκυση και υποστήριξη ικανών επιστημόνων, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
  • Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών/τριων.
  • Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών θεμάτων που απασχολούν το Ίδρυμα και την κοινωνία.
  • Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους και του ερευνητικού έργου του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η συμβολή του στην ανάσχεση φυγής ικανών ερευνητών/τριών στο εξωτερικό και στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Εγκεκριμένη μεταδιδακτορική έρευνα του Τμήματος σε εξέλιξη

Ελένη Τζουμάκα, Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Διακαλλιτεχνικές αφηγήσεις του βιώματος του Covid-19 σε Ψηφιακό Περιβάλλον»

 

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές