Οργάνωση – Διοίκηση Τμήματος

Νομικό Πλαίσιο

Το ΤΓΔΣ διοικείται από τη Συνέλευση Τμήματος (ΣΤ), με βασικές αρμοδιότητες:

  • Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος
  • Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος και
  • Το σχεδιασμό και η υλοποίηση της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής.

Η ΣΤ του ΤΓΔΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΘ, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλισης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η ΣΤ μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας.

Οργανόγραμμα

Πρόεδρος

Ειρήνη Σηφάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος – Αναπληρωτής Προέδρου

Ιωάννης Γαλαντόμος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη
Συνέλευσης

Σπυρίδων Κιοσσές

Αναπληρωτής Καθηγητής

Έλενα Αναστασάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Σταυρούλα Κίτσιου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Νικόλαος Χριστοφής

Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Γογωνάς

Επίκουρος Καθηγητής

Αικατερίνη Μακρή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εμμανουέλα Κάντζια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι
ΕΕΠ – ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ

Αναστασία Γκαϊνταρτζή

Ε.Ε.Π.

Ευάγγελος Καραμούστος

Ε.ΔΙ.Π.

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Μεταπτυχιακών Φοιτητών Υποψήφιων Διδακτόρων

Δεν έχουν οριστεί ακόμα