Καλώς ήρθατε στο
Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΤΓΔΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Το Τμήμα μας είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που θεραπεύει συνδυαστικά τις γλωσσικές και τις διαπολιτισμικές σπουδές. Ιδρύθηκε το 2019 και εντάσσεται σε μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή, όπου συγκλίνουν οι σπουδές του πολιτισμού, της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της εκπαίδευσης και της πολιτισμικής διαμεσολάβησης.

Ανιχνεύοντας τις ανάγκες του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος δημιουργίας, επικοινωνίας και εργασίας, το ΤΓΔΣ προσφέρει την εκμάθηση μερικών από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες του κόσμου: της αραβικής, της ισπανικής, της κινεζικής και της ιαπωνικής. Δίνουμε επίσης στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη. Μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητριών/τών μας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την έρευνα, ενώ τους προσφέρονται ισχυρά εφόδια για να ανταποκριθούν στα σύγχρονα απαιτητικά διεθνικά και πολύγλωσσα περιβάλλοντα εργασίας.

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μας και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεση όλων των φοιτητών/τριών για κάθε δυνατή διευκόλυνση στις σπουδές τους, με την υπόσχεση και την προσήλωση στο στόχο όλων μας για παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών και έρευνας.

Καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα και στις δράσεις του ΤΓΔΣ

Ειρήνη Σηφάκη

Η Πρόεδρος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Ίδρυση & Στοχοθεσία

Το ΤΓΔΣ ιδρύθηκε με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α) και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους στον Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019/20. Το Τμήμα στεγάζεται προσωρινά στο κτίριο Δεληγιώργη (Γκλαβάνη με 28ης Οκτωβρίου) συνολικής επιφάνειας 1.800,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στον χώρο του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου.

Το ΤΓΔΣ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στη γλωσσική κατάρτιση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση και τις διαπολιτισμικές λογοτεχνικές σπουδές. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της. Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Το ΤΓΔΣ έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους. Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Tο ΤΓΔΣ θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Οργάνωση - Διοίκηση Τμήματος

Πληροφορίες για το οργανωτικό και διοικητικό σχήμα του τμήματος.

Επιτροπές

Αναλυτική παρουσίαση των επιτροπών του τμήματος.

Άλλες Πληροφορίες

Δείτε το τρέχον ακαδημαϊκό ημερολόγιο, την πολιτική διασφάλισης ποιότητας και το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων του τμήματος.