Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών

Το ΤΓΔΣ είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που θεραπεύει συνδυαστικά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές σπουδές, με βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας στην εφαρμοσμένη γλωσσική επιστήμη, τις πολιτισμικές και διαπολιτισμικές σπουδές και τη λογοτεχνία.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το ΤΓΔΣ είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που θεραπεύει συνδυαστικά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές σπουδές, με βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας στην εφαρμοσμένη γλωσσική επιστήμη, τις πολιτισμικές και διαπολιτισμικές σπουδές και τη λογοτεχνία.

Διδασκόμενες Γλώσσες

Στο Τμήμα διδάσκονται τέσσερις (4) εκ των πιο διαδεδομένων γλωσσών του κόσμου, όπως είναι η Αραβική, η Ισπανική, η Ιαπωνική και η Κινεζική.

Στοχοθεσία

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς Προγράμματος Σπουδών, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας.

Φιλοσοφία

Το Τμήμα συνδυάζει σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους / τις αποφοίτους.

Σπουδές

Το Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΤΓΔΣ) ιδρύθηκε με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α) και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους στον Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών, και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας.

Οι προπτυχιακές φοιτήτριες/προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ), κατανεμημένο σε 2 ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένων γλωσσών και Διαπολιτισμικής επικοινωνίας και
  2. Πολιτισμικών και Λογοτεχνικών Σπουδών

διάρκειας 4 ετών (240 ECTS), που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου τίτλου στις «Γλωσσικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές».

Προς το παρόν, στο ΤΓΔΣ δεν λειτουργούν οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Ωστόσο, προγραμματίζεται η έναρξη και λειτουργία ΠΜΣ σχετικών με το επιστημονικό προφίλ του Τμήματος στο άμεσο μέλλον.

Οι διδακτορικές σπουδές στοχεύουν στην προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης και πιστοποιούν την παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΓΔΣ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές φοιτήτριες/ προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ), κατανεμημένο σε 2 ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένων γλωσσών και Διαπολιτισμικής επικοινωνίας και
  2. Πολιτισμικών και Λογοτεχνικών Σπουδών

διάρκειας 4 ετών (240 ECTS), που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου τίτλου στις «Γλωσσικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές».

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προς το παρόν, στο ΤΓΔΣ δεν λειτουργούν οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Ωστόσο, προγραμματίζεται η έναρξη και λειτουργία ΠΜΣ σχετικών με το επιστημονικό προφίλ του Τμήματος στο άμεσο μέλλον.

Διδακτορικές Σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές στοχεύουν στην προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης και πιστοποιούν την παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΓΔΣ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές φοιτήτριες/ προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ), κατανεμημένο σε 2 ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένων γλωσσών και Διαπολιτισμικής επικοινωνίας και
  2. Πολιτισμικών και Λογοτεχνικών Σπουδών

διάρκειας 4 ετών (240 ECTS), που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου τίτλου στις «Γλωσσικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές».

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προς το παρόν, στο ΤΓΔΣ δεν λειτουργούν οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Ωστόσο, προγραμματίζεται η έναρξη και λειτουργία ΠΜΣ σχετικών με το επιστημονικό προφίλ του Τμήματος στο άμεσο μέλλον.

Διδακτορικές Σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές στοχεύουν στην προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης και πιστοποιούν την παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΓΔΣ.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα στεγάζεται προσωρινά στο κτήριο Δεληγιώργη (Γκλαβάνη με 28ης Οκτωβρίου) συνολικής επιφάνειας 1.800,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων, σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων στον χώρο του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Έρευνα

Ενημερωθείτε για τις ερευνητικές δράσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος.

Δράσεις

Διαβάστε τα τελευταία νέα του ΤΓΔΣ, και ενημερωθείτε για τις δράσεις μας.

Τα Νέα μας

04
Ιούλ
Επικαιροποιήσεις αναγκών φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι επικαιροποιήσεις για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ξεκινούν σύντομα! Είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια και έχεις ήδη εγγραφεί στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης και θέλεις να μας ενημερώσεις για κάποια αλλαγή αναφορικά με τις ανάγκες σου, τις υπηρεσίες που λαμβάνεις και/ή τις προσαρμογές που ζητάς; Η περίοδος επικαιροποιήσεων στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ξεκινάει από την Δευτέρα […]

Δημοσιεύτηκε σε: Ανακοινώσεις Γραμματείας, Νέα & Εκδηλώσεις,

Our Instagram