Επιστημονικά πεδία

Επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα ΤΓΔΣ

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 4. ΡΗΤΟΡΙΚΗ
 5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 6. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 7. ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 8. ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 9. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 10. ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 11. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
 12. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 14. ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 15. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
 2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 4. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
 1. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ
 2. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 3. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 4. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 5. ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
 1. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
 2. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 3. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 4. ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 1. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (19ΟΣ – 20ΟΣ ΑΙ.)
 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (19ΟΣ – 20ΟΣ ΑΙ.) ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 4. ΔΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΙΚΟΤΗΤΑ
 5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 6. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
 7. ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 8. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 1. ΑΡΑΒΟΛΟΓΙΑ
 2. ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 3. ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΒΗΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το ΤΓΔΣ διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση (ΠΣ) (βάσει της §6, Άρθρο 22, ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄) μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο. Οι πιο βασικές αρμοδιότητες της ΠΣ του Τμήματος είναι:

 • η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος
 • η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος και
 • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής.

Η ΠΣ του ΤΓΔΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΘ, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η ΠΣ μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας.