Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικό πρόγραμμα "La littérature en pleurs: larmes limpides, pensées opaques"

Διάρκεια: 6 έτη (13.06.2022-30.06.2028).

Μέρος του ερευνητικού προγράμματος είναι ένας ετήσιος κύκλος σεμιναρίων: Σεμινάριο εαρινού εξαμήνου (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2023):

Επιστημονικά υπεύθυνη: Έλενα Αναστασάκη, Directrice de Programme στο Ανώτατο Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Collège International de Philosophie με έδρα το Παρίσι (μέλος της σύμπραξης Πανεπιστημίων Université Paris-Lumières, UPL)

Πληροφορίες

Ερευνητικό πρόγραμμα: "ΔΙΑ(με)ΣΟΥ: Χωρικά ρεπερτόρια γλωσσικής και πολιτισμικής μεσολάβησης σε διαδικασίες ασύλου και κοινωνικής ένταξης”

Διάρκεια: 01.12.2021-30.11.2023

Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συνεργασία με University of Reading

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ρούλα Κίτσιου

Ερευνητικό πρόγραμμα: “Multilingualism at Work: International Talents, Mismatched Language Skills and Workplace Communication/Lang@Work”

Διάρκεια: 01.01.2022-31.12.2023

ERASMUS+, Adult Education 

Συνεργασία με ITA-Suomen Yliopisto, Comparative Research Network EV, Associazione Nazionale Orientatori, Koopkultur e.V.

Επιστημονικά Υπεύθυνη για την Ελλάδα: Ρούλα Κίτσιου

Ερευνητικό πρόγραμμα: "ΙnterArt – Διεπιστημονικές και Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία μετα-αφηγήσεων της πανδημίας που βασίζονται σε μουσειακές δράσεις. Από το βίωμα στην τέχνη και στη θεωρία"

Διάρκεια: 13.09.2022- 31.08.2024

Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Λωραίνης, ερευνητικό κέντρο CREM

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ειρήνη Σηφάκη

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus + Πρόγραμμα: “LoCALL: Local Linguistic Landscapes for global language education in the school context”

Διάρκεια: 1.09.2019 -31.08.2022

Συνεργασία με University of Hamburg (coordinating institution), University of Groningen, Autonomous University of Barcelona, University of Aveiro και University of Strasbourg.

Συμμετοχή στο έργο: Αναστασία Γκαϊνταρτζή 

Πληροφορίες

Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) του Συμβουλίου της Ευρώπης "PALINGUI – Language learning pathways of young children – Making early language learning visible"

Διάρκεια: 2020-2023

Συμμετοχή ως associate partner: Αναστασία Γκαϊνταρτζή

Πληροφορίες