Συνεργασίες

Με άλλα Τμήματα και Δομές του Π.Θ.

Εκπαιδευτικά προγράμματα: Διδασκαλία οθωμανικής γλώσσας & παλαιογραφίας, και Βασικά αραβικά για ελληνόφωνους. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Γαλαντόμος

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση, ΚΕΔΙΒΙΜ, Εκπροσώπηση ΤΓΔΣ: από Αναστασία Γκαϊνταρτζή

Interaction matters: Research on development of alternative curricular experiences for young prisoners and prospective teachers. «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», Εκπροσώπηση ΤΓΔΣ: από Ρούλα Κίτσιου

  • MeInArt, Creative multilingualism: From practice to research to education, ΕΛΙΔΕΚ«1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών». Εκπροσώπηση ΤΓΔΣ από Ρούλα Κίτσιου
  • Teach 4Integration 2022, Capacity Building Programme (Ιαν. 2002-Αυγ. 2022) UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων/μεταναστών. UNICEF & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας – GLML, ΠΤΔΕ), με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Εκπροσώπηση ΤΓΔΣ: από Ρούλα Κίτσιου, Κατερίνα Μακρή και Αναστασία Γκαϊνταρτζή, www.teach4integration.gr/
  • Γλώσσες για Ανθρώπινες Αξίες (ΓΛΩΣΑΝΑΞ) (κωδικός ΕΛΚΕ ΠΘ: 6951) ΕΛΙΔΕΚ, «Κόμβοι Καινοτομίας και Διάχυσης στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας, Εκπροσώπηση ΤΓΔΣ: Ρούλα Κίτσιου & Αναστασία Γκαϊνταρτζή
  • Ψηφιακή Θράκη: Χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (MIS 5047264) (03/03/2021 – 19/05/2023) – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Εκπροσώπηση ΤΓΔΣ: από Σπύρο Κιοσσέ

Με Δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις

Με δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εκπαιδευτικές δομές

Με μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Φιλανθρωπικά Σωματεία

Με ιδιωτικές επιχειρήσεις