Ομάδες

Ομάδα Λογοτεχνικής Ανάγνωσης

Η ομάδα αυτή αποτελεί άσκηση συμμετοχικής ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού βιβλίου καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους με στόχο να ανακαλύψουμε και εξερευνήσουμε διάφορες πτυχές του χωρίς τον περιορισμό ενός στενού θεματικού ή άλλου πλαισίου και να ανταλλάξουμε εμπειρίες ανάγνωσης από συνάντηση σε συνάντηση. Ο αργός ρυθμός της συμμετοχικής ανάγνωσης και η απουσία συγκεκριμένης οπτικής στην προσέγγιση επιτρέπει να παρατηρήσουμε πώς εξελίσσεται η ανάγνωσή μας και να στοχαστούμε τόσο πάνω στα ερεθίσματα που μας δίνει και τα ζητήματα που εγείρει το κείμενο όσο και στη δική μας προσωπική σχέση με την ανάγνωση.

Έλενα Αναστασάκη

Συντονίστρια

Ομάδα Διεπιστημονικού Διαλόγου Urban Cantadoras

Η θεματική των αναγνωσμάτων και συζητήσεων της ομάδας είναι “Πολυτροπικές και διεπιστημονικές αναγνώσεις των έμφυλων και φυλετικών διακρίσεων”. Το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από τα αυτοσχέδια παραδοσιακά τραγούδια των Αφρο-κολομβιανών γυναικών στις φάρμες που εξιστορούν μνήμες και εκφράζουν τη δύναμη της γυναικείας φωνής μέσα από το τραγούδι. Στόχος της ομάδας είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλων και φυλεκτικών διακρίσεων μέσα από διεπιστημονικές και πολυτροπικές διαπραγματεύσεις νοημάτων λογοτεχνικών ή δοκιμιακών έργων και ταινιών με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της γυναικείας ταυτότητας και τη διάνοιξη χώρων και ανάπτυξης τρόπων συμμετοχής στον δημόσιο λόγο και παρέμβασης.

Ρούλα Κίτσιου & Έλενα Αναστασάκη

Συντονίστριες/εμψυχώτριες

Ερευνητική Ομάδα για τη Μελέτη του Γλωσσικού Τοπίου του Βόλου

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από προπτυχιακές φοιτήτριες του ΤΓΔΣ και δημιουργήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υπό τον συντονισμό της Ρούλας Κίτσιου. Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε προς διερεύνηση για το έτος 2021-2022 με βάση τα ενδιαφέροντα των συμμετεχουσών φοιτητριών είναι: Πώς κατασκευάζεται η παιδικότητα στο γλωσσικό τοπίο του Βόλου; Για τον σκοπό αυτό τα μέλη της ομάδας παρατηρούν και καταγράφουν τον περιβάλλοντα γραπτό χώρο (π.χ. παιδικές χαρές, πάρκα, κτίρια, καταστήματα, αφίσες, γκράφιτι, πινακίδες, προτροπές, υποδείξεις, απαγορεύσεις), συνομιλούν με πολίτες του Βόλου και αναστοχάζονται διαλογικά σχετικά με (πολυ)γλωσσικά στοιχεία του γλωσσικού τοπίου που απευθύνονται σε παιδιά άμεσα και ρητά ή έμμεσα και πολυτροπικά. Ανακαλύπτουν τρόπους με τους οποίους κατασκευάζονται οι έμφυλες ταυτότητες στο γλωσσικό τοπίο, ορατοποιούν τρόπους με τους οποίους ο δημόσιος χώρος συμπεριλαμβάνει και αποκλείει κοινωνικές ομάδες και καταθέτουν ιδέες για να φανταστούμε εκ νέου έναν δημόσιο χώρο για παιδιά και ενήλικες πιο συμπεριληπτικό.

Ρούλα Κίτσιου

Συντονίστρια

Ομάδα Acting for Languages [Act4Lang]

H ομάδα συστάθηκε μέσα από το ενεργό ενδιαφέρον προπτυχιακών φοιτητριών για συλλογικές δράσεις σε ζητήματα επαφής γλωσσών, διαγλωσσικότητας και επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς και της ανάγκης σύνδεσης της θεωρητικής γνώσης με την κοινωνική πρακτική και την έρευνα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν στον σχεδιασμό πολυτροπικών εκπαιδευτικών πόρων γλωσσικής και διαπολιτισμικής επίγνωσης και κριτικού γραμματισμού, την εφαρμογή και αξιοποίησή τους με φοιτητές και φοιτήτριες Erasmus, που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο ερευνητικών παρεμβάσεων και τη διεξαγωγή περιπατητικών και δημιουργικών δράσεων στην πόλη του Βόλου με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Erasmus με σκοπό την ανάπτυξη δια/-γλωσσικής και διαπολιτισμικής επίγνωσης, την κριτική διερεύνησης της επαφής των γλωσσών και την ανάπτυξη διαγλωσσικών και δημιουργικών πρακτικών. Μέσα από τις δράσεις της ομάδας, τα μέλη της συζητούν, κριτικά αναστοχάζονται, διερευνούν και  συν-δημιουργούν σε ζητήματα διαγλωσσικότητας και διαπολιτισμικής ανταλλαγής στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Aναστασία Γκαϊνταρτζή

Συντονίστρια

Ρούλα Κίτσιου

Συντονίστρια