Γνωρίστε μας καλύτερα

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αρχική 9 Το Τμήμα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΤΓΔΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Το Τμήμα μας ιδρύθηκε το 2019 και εντάσσεται σε μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται από τα νέα πεδία σύγκλισης των σπουδών του πολιτισμού, των εφαρμοσμένων γλωσσικών σπουδών, της λογοτεχνίας και της εκπαίδευσης ως πεδίο πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος δημιουργίας, επικοινωνίας και εργασίας.

Το ΤΓΔΣ είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που θεραπεύει συνδυαστικά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές σπουδές, με βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας στην εφαρμοσμένη γλωσσική επιστήμη, τις πολιτισμικές και διαπολιτισμικές σπουδές και τη λογοτεχνία. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την προσέγγιση διαδραματίζουν η εκμάθηση μερικών εκ των πιο διαδεδομένων γλωσσών του κόσμου, όπως είναι η αραβική, η ισπανική, η κινεζική και η ιαπωνική καθώς και η δυνατότητα για Πρακτική Άσκηση που έχει ως στόχο το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη και την εξοικείωση με νέους επαγγελματικούς χώρους και προοπτικές εργασίας και έρευνας.

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα μας και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεση όλων των φοιτητών/τριών για κάθε δυνατή διευκόλυνση στις σπουδές τους, ώστε να καταστούν ικανοί/ές να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα απαιτητικά σύγχρονα διεθνικά και πολύγλωσσα περιβάλλοντα εργασίας μέσα από ένα καινοτόμο και δυναμικό πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΓΔΣ προσφέρει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας επιστημονικές γνώσεις μέσω της συστηματικής εξοικείωσης των φοιτητριών/τών μας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την εφαρμοσμένη έρευνα. Το όραμά μας συνοψίζεται στο τρίπτυχο διεπιστημονικότητα-διακαλλιτεχνικότητα-διαγλωσσικότητα για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία.

Καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα και στις δράσεις του ΤΓΔΣ με την υπόσχεση και την προσήλωση στον στόχο όλων μας για παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών και έρευνας.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Σηφάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών 

 

ΙΔΡΥΣΗ

Το ΤΓΔΣ ιδρύθηκε το 2019 στον Βόλο και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους το ίδιο έτος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Τμήμα συνδυάζει σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους / τις αποφοίτους

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς Προγραμματος Σπουδών, προσαρμομένου στις απαιτήσεις ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας

ΓΛΩΣΣΕΣ

Στο Τμήμα διδάσκονται τέσσερις (4) εκ των πιο διαδεδομένων γλωσσών του κόσμου, όπως είναι η αραβική, η ισπανική, η ιαπωνική και η κινεζική

ΙΔΡΥΣΗ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Το ΤΓΔΣ ιδρύθηκε με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α) και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους στον Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019/20. Το Τμήμα στεγάζεται προσωρινά στο κτίριο Δεληγιώργη (Γκλαβάνη με 28ης Οκτωβρίου) συνολικής επιφάνειας 1.800,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στον χώρο του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Περισσότερα

Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών ιδρύθηκε με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α) και δέχτηκε τους/τις πρώτους/ες εισακτέους/ες στον Βόλο το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική αναδυόμενη διεπιστημονική περιοχή γνώσης στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών. Το πρόγραμμα σπουδών φιλοδοξεί να προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/τριες απέναντι στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας και των διαπολιτισμικών σχέσεων. Πρόκειται για προκλήσεις που αφορούν διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, πολυγλωσσικά συγκείμενα και διαπολιτισμικά πλαίσια επικοινωνίας τόσο εντός όσο και εκτός του δυτικού κόσμου. Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Η ζήτηση στελεχών με γνώση αυτών των γλωσσών και των πολιτισμών αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, ο τουρισμός, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία, κ.ά. Τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών που προσφέρονται δημιουργούν άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους.
Το ΤΓΔΣ στοχεύει ειδικότερα στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στη γλωσσική κατάρτιση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση και τις διαπολιτισμικές λογοτεχνικές σπουδές. Προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές, συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκόσμιων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα.
Το ΤΓΔΣ ήδη έχει ξεκινήσει να δημιουργεί συνέργειες με Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, άλλων πανεπιστημίων, με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Επιπλέον ενθαρρύνει τη συγκρότηση κοινοτήτων και χώρων για έρευνα στο πλαίσιο νεοϊδρυθέντων εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης (Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Εργαστήριο Διακαλλιτεχνικών και Πολιτισμικών Σχέσεων, Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης).

ΙΔΡΥΣΗ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Το Τμήμα Γλωσσικων και Διαπολιτισμικών Σπουδών ιδρύθηκε με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄) και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους στον Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019/20. Το Τμήμα στεγάζεται προσωρινά στο κτίριο Δεληγιώργη (Γκλαβάνη με 28ης Οκτωβρίου) συνολικής επιφάνειας 1.800,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στον χώρο του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στην Νέα Ιωνία Βόλου.
Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου.
Το Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στη γλωσσική κατάρτιση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση και τις διαπολιτισμικές λογοτεχνικές σπουδές. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της. Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.
Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους. Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Tο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ΤΓΔΣ διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση (ΠΣ) (βάσει της §6, Άρθρο 22, ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄) μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο. Οι πιο βασικές αρμοδιότητες της ΠΣ του Τμήματος είναι:

  • η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος
  • η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος και
  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής.

Η ΠΣ του ΤΓΔΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΘ, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η ΠΣ μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας.

Πρόεδρος – Αναπληρωτής Προέδρου

Πρόεδρος Τμήματος: Ειρήνη Σηφάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Προέδρου: Σπυρίδων Κιοσσές

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Μέλη Συνέλευσης

Ιωάννης Γαλαντόμος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταυρούλα Κίτσιου

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Αικατερίνη Μακρή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Έλενα Αναστασάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Νικόλαος Γογωνάς

Επίκουρος Καθηγητής

Εμμανουέλα Κάντζια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι ΕΕΠ –
ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ

Αναστασία Γκαϊνταρτζή

Ε.Ε.Π. 

Ευάγγελος Καραμούστος

Ε.ΔΙ.Π.

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών
Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Υποψήφιων Διδακτόρων

Δεν έχουν οριστεί ακόμη.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τακτικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασία  Γκαϊνταρτζή,  μέλος  Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΟΜΕΑ
Τακτικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασία  Γκαϊνταρτζή,  μέλος  Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τακτικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τακτικά Μέλη Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Τακτικά Μέλη Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΩΝ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Αναστασίου, Γραμματέας του Τμήματος
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Αναστασίου, Γραμματέας του Τμήματος
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο