Γνωρίστε μας καλύτερα

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αρχική 9 Το Τμήμα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΤΓΔΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Το Τμήμα μας ιδρύθηκε το 2019 και εντάσσεται σε μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται από τα νέα πεδία σύγκλισης των σπουδών του πολιτισμού, των εφαρμοσμένων γλωσσικών σπουδών, της λογοτεχνίας και της εκπαίδευσης ως πεδίο πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος δημιουργίας, επικοινωνίας και εργασίας.

Το ΤΓΔΣ είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που θεραπεύει συνδυαστικά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές σπουδές, με βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας στην εφαρμοσμένη γλωσσική επιστήμη, τις πολιτισμικές και διαπολιτισμικές σπουδές και τη λογοτεχνία. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την προσέγγιση διαδραματίζουν η εκμάθηση μερικών εκ των πιο διαδεδομένων γλωσσών του κόσμου, όπως είναι η αραβική, η ισπανική, η κινεζική και η ιαπωνική καθώς και η δυνατότητα για Πρακτική Άσκηση που έχει ως στόχο το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη και την εξοικείωση με νέους επαγγελματικούς χώρους και προοπτικές εργασίας και έρευνας.

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα μας και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεση όλων των φοιτητών/τριών για κάθε δυνατή διευκόλυνση στις σπουδές τους, ώστε να καταστούν ικανοί/ές να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα απαιτητικά σύγχρονα διεθνικά και πολύγλωσσα περιβάλλοντα εργασίας μέσα από ένα καινοτόμο και δυναμικό πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΓΔΣ προσφέρει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας επιστημονικές γνώσεις μέσω της συστηματικής εξοικείωσης των φοιτητριών/τών μας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την εφαρμοσμένη έρευνα. Το όραμά μας συνοψίζεται στο τρίπτυχο διεπιστημονικότητα-διακαλλιτεχνικότητα-διαγλωσσικότητα για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία.

Καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα και στις δράσεις του ΤΓΔΣ με την υπόσχεση και την προσήλωση στον στόχο όλων μας για παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών και έρευνας.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Σηφάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών 

 

ΙΔΡΥΣΗ

Το ΤΓΔΣ ιδρύθηκε το 2019 στον Βόλο και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους το ίδιο έτος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Τμήμα συνδυάζει σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους / τις αποφοίτους

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς Προγραμματος Σπουδών, προσαρμομένου στις απαιτήσεις ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας

ΓΛΩΣΣΕΣ

Στο Τμήμα διδάσκονται τέσσερις (4) εκ των πιο διαδεδομένων γλωσσών του κόσμου, όπως είναι η αραβική, η ισπανική, η ιαπωνική και η κινεζική

ΙΔΡΥΣΗ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Το ΤΓΔΣ ιδρύθηκε με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α) και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους στον Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019/20. Το Τμήμα στεγάζεται προσωρινά στο κτίριο Δεληγιώργη (Γκλαβάνη με 28ης Οκτωβρίου) συνολικής επιφάνειας 1.800,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στον χώρο του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Περισσότερα

Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου.
Το ΤΓΔΣ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στη γλωσσική κατάρτιση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση και τις διαπολιτισμικές λογοτεχνικές σπουδές. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της. Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.
Το ΤΓΔΣ έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους. Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Tο ΤΓΔΣ θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

ΙΔΡΥΣΗ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Το Τμήμα Γλωσσικων και Διαπολιτισμικών Σπουδών ιδρύθηκε με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄) και δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους στον Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019/20. Το Τμήμα στεγάζεται προσωρινά στο κτίριο Δεληγιώργη (Γκλαβάνη με 28ης Οκτωβρίου) συνολικής επιφάνειας 1.800,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στον χώρο του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στην Νέα Ιωνία Βόλου.
Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου.
Το Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στη γλωσσική κατάρτιση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση και τις διαπολιτισμικές λογοτεχνικές σπουδές. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της. Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.
Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους. Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Tο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο Βόλος είναι πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας με συνολικό πληθυσμό 144.449 κατοίκους (απογραφή 2011) και βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, χτισμένος στις παρυφές του Πηλίου. Το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου χαρακτηρίζεται από έντονες αστικές λειτουργίες, με εμφανή την παρουσία της βιομηχανίας. Η ιστορία της περιοχής του Βόλου ξεκινά από την αρχαία Ιωλκό, συνεχίζεται με τη βυζαντινή Δημητριάδα και φτάνει έως και σήμερα με τη σύγχρονη πόλη του Βόλου. Από τις αρχές του 20ού αιώνα ο Βόλος αναδείχτηκε σε σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό πόλο της Κεντρικής Ελλάδας. Στην ανάπτυξή του συνέβαλε αποφασιστικά η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με τον ερχομό των προσφύγων, κυρίως, της Μικράς Ασίας. Οι σεισμοί των αρχών της δεκαετίας του ’50 κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα της πόλης και των αξιόλογων νεοκλασικών κτιρίων που διέθετε έως και τότε. Σήμερα, διατηρούνται λίγα από τα παλαιά κτίρια του Βόλου, τα οποία η δημοτική Αρχή προσπαθεί να διασώσει και να αποδώσει σε νέες χρήσεις. Ορισμένα από τα κτήρια αυτά (π.χ. Κτήριο Παπαστράτου) έχουν ανακαινιστεί και στεγάζουν σχολές και υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Για περισσότερες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου  και την ιστοσελίδα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφορησης.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο Βόλος είναι πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας με συνολικό πληθυσμό 144.449 κατοίκους (απογραφή 2011) και βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, χτισμένος στις παρυφές του Πηλίου. Το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου χαρακτηρίζεται από έντονες αστικές λειτουργίες, με εμφανή την παρουσία της βιομηχανίας. Η ιστορία της περιοχής του Βόλου ξεκινά από την αρχαία Ιωλκό, συνεχίζεται με τη βυζαντινή Δημητριάδα και φτάνει έως και σήμερα με τη σύγχρονη πόλη του Βόλου. Από τις αρχές του 20ού αιώνα ο Βόλος αναδείχτηκε σε σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό πόλο της Κεντρικής Ελλάδας. Στην ανάπτυξή του συνέβαλε αποφασιστικά η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με τον ερχομό των προσφύγων, κυρίως, της Μικράς Ασίας. Οι σεισμοί των αρχών της δεκαετίας του ’50 κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα της πόλης και των αξιόλογων νεοκλασικών κτιρίων που διέθετε έως και τότε. Σήμερα, διατηρούνται λίγα από τα παλαιά κτίρια του Βόλου, τα οποία η δημοτική Αρχή προσπαθεί να διασώσει και να αποδώσει σε νέες χρήσεις. Ορισμένα από τα κτήρια αυτά (π.χ. Κτήριο Παπαστράτου) έχουν ανακαινιστεί και στεγάζουν σχολές και υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Για περισσότερες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου  και την ιστοσελίδα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφορησης.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Στερεά Ελλάδα σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το ΠΘ οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 71 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 36.622 προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 427 μέλη διοικητικού προσωπικού. Η διδασκαλία υποβοηθείται από ικανό αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Στερεά Ελλάδα σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το ΠΘ οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 71 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 36.622 προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 427 μέλη διοικητικού προσωπικού. Η διδασκαλία υποβοηθείται από ικανό αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ΤΓΔΣ διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση (ΠΣ) (βάσει της §6, Άρθρο 22, ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄) μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο. Οι πιο βασικές αρμοδιότητες της ΠΣ του Τμήματος είναι:

 • η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος
 • η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος και
 • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής.

Η ΠΣ του ΤΓΔΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΘ, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η ΠΣ μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας.

Πρόεδρος – Αναπληρωτής Προέδρου

Πρόεδρος Τμήματος: Ειρήνη Σηφάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Προέδρου: Σπυρίδων Κιοσσές

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Μέλη Συνέλευσης

Ιωάννης Γαλαντόμος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταυρούλα Κίτσιου

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Αικατερίνη Μακρή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Έλενα Αναστασάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Νικόλαος Γογωνάς

Επίκουρος Καθηγητής

Εμμανουέλα Κάντζια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι ΕΕΠ –
ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ

Αναστασία Γκαϊνταρτζή

Ε.Ε.Π. 

Ευάγγελος Καραμούστος

Ε.ΔΙ.Π.

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών
Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Υποψήφιων Διδακτόρων

Δεν έχουν οριστεί ακόμη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΟΙ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων

Κανονισμός Διαχείρισης
Παραπόνων

Κανονισμός Διαχείρισης Συμβάντων Εκφοβισμού

Κανονισμός Διαχείρισης
Συμβάντων Εκφοβισμού

Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών

Κανονισμός Ακαδημαϊκού
Συμβούλου Σπουδών

Οδηγός συγγραφής εργασιών

Οδηγός συγγραφής
εργασιών

Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων

Κανονισμός διεξαγωγής
εξετάσεων

Οδηγός συγγραφής πτυχιακής εργασίας

Οδηγός συγγραφής
πτυχιακής εργασίας

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός
Μεταδιδακτορικής
Έρευνας

Οδηγός Σπουδών

ΕΝΤΥΠΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση

Ανάθεση & Έγκριση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

Ανάθεση & Έγκριση
Θέματος Πτυχιακής
Εργασίας

Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας

Πρακτικό Αξιολόγησης
Πτυχιακής Εργασίας

Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις

Αίτηση εγγραφής μετά από επιτυχία στις
κατατακτήριες εξετάσεις

Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Αίτηση για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής

Ερευνητική πρόταση για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής

Ερευνητική πρόταση για
εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής

Αίτηση θεσμού ακροατή μαθήματος

Αίτηση αναγνώρισης από το 1ο πτυχίο

Αίτηση αναγνώρισης
από το 1ο πτυχίο

Αίτηση Ορκωμοσίας

Έντυπο συμμετοχής στις εξετάσεις

Έντυπο συμμετοχής
στις εξετάσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρμοδιότητες
 • Συλλογή πληροφοριών για την Εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
 • Συλλογή στοιχείων
 • Συνεργασία και αποστολή στοιχείων σε ΜΟΔΙΠ/ΠΘ
Τακτικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασία  Γκαϊνταρτζή,  μέλος  Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΟΜΕΑ
Αρμοδιότητες
 • Συλλογή πληροφοριών για την Εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
 • Συλλογή στοιχείων
 • Συνεργασία και αποστολή στοιχείων σε ΜΟΔΙΠ/ΠΘ
Τακτικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασία  Γκαϊνταρτζή,  μέλος  Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση και συντονισμός της ΠΑ του Τμήματος
Τακτικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
Αναπληρωματικά Μέλη Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Αρμοδιότητες
 • Εποπτεία της διδασκαλίας των γλωσσών του Τμήματος
 • Σύνταξη syllabus για κάθε γλώσσα
 • Εποπτεία διδακτικών μέσων, μεθόδων και τρόπων
  αξιολόγησης των γλωσσών του Τμήματος
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
Αναπληρωματικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS
Αρμοδιότητες
 • Εποπτεία της διαδικασίας επιλογής, προετοιμασίας,
  καθοδήγησης, μετάβασης και επιστροφής των
  φοιτητριών/φοιτητών του Τμήματος στα συνεργαζόμενα
  ιδρύματα της αλλοδαπής
 • Υποβολή προτάσεων βελτίωσης & διεύρυνσης της
  κινητικότητας
 • Ενημέρωση μελών ΔΕΠ για μελλοντικές συνεργασίες
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρμοδιότητες
 • Συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄&
  Β΄ βαθμού
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς
 • Συνεργασία με παραγωγικούς φορείς
Τακτικά Μέλη Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
Αναπληρωματικά Μέλη Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Αρμοδιότητες
 • Προβολή Τμήματος
 • Σχεδιασμός ενημερωτικών φυλλαδίων
 • Οργάνωση τελετής υποδοχής Α/ετών
  φοιτητριών/φοιτητών
 • Οργάνωση τελετών ορκωμοσίας
 • Οργάνωση τελετών επιτιμοποίησης, ομοτιμοποίησης,
  συνταξιοδότησης
 • Οργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Τμήματος
Τακτικά Μέλη Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
Αναπληρωματικά Μέλη Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΩΝ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρμοδιότητες
 • Κατανομή χώρων στο Προσωπικό του Τμήματος
 • Καταγραφή υλικοτεχνικής υποδομής
 • Καταγραφή αναγκών και ελλείψεων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΠΘ για την κάλυψή/επίλυσή τους
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια εξοπλισμού
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Αναστασίου, Γραμματέας του Τμήματος
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
Αναπληρωματικά Μέλη Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Αρμοδιότητες
 • Εποπτεία της διδασκαλίας των γλωσσών του Τμήματος
 • Σύνταξη syllabus για κάθε γλώσσα
 • Εποπτεία διδακτικών μέσων, μεθόδων και τρόπων
  αξιολόγησης των γλωσσών του Τμήματος
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.
Αναπληρωματικά Μέλη Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση & διαχείριση των κονδυλίων που κατευθύνονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος προς το Τμήμα
 • Διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων προς το Ίδρυμα
 • Διαχείριση τυχόν πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης προς το Τμήμα
Τακτικά Μέλη Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Αναστασίου, Γραμματέας του Τμήματος
Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π
Αναπληρωματικά Μέλη Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος Ε.Ε.Π.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο