Ο Ιωάννης Γαλαντόμος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος ΜΔΕ στη Γλωσσολογία του ιδίου Τμήματος και Ιδρύματος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αιγαίου, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του σχετίζονται με την Εφαρμοσμένη (Γνωσιακή) Γλωσσολογία, τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ1 και ως Γ2/ΞΓ, τη διδασκαλία του λεξιλογίου μιας Γ2/ΞΓ, τη Δι-/Πολυγλωσσία και τη Δίγλωσση Ειδική Αγωγή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο