Η Αναστασία Γκαϊνταρτζή είναι μέλος Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του  Α.Π.Θ. με θέμα τη δι/πολυγλωσσία και εκπαίδευση (2007-2012). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Συνεργάζεται ως μέλος ΣΕΠ σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ. Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο αφορά ζητήματα επαφής των γλωσσών, τη διγλωσσία/πολυγλωσσία (γλωσσική ιδεολογία, στάσεις, ταυτότητα) και τη διαγλωσσικότητα, ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης μέσα από μία πολυγλωσσική και συμπεριληπτική οπτική, τη διδακτική των γλωσσών στο σύγχρονο πλαίσιο της υπερποικιλότητας.

https://uth.academia.edu/AnastasiaGkaintartzi

https://www.researchgate.net/profile/Anastasia_Gkaintartzi

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο