Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ανάθεση διδασκαλίας μαθήματων γνωστικού αντικειμένου “Ιαπωνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμός”

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ανάθεση διδασκαλίας μαθήματων γνωστικού αντικειμένου “Ιαπωνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμός”

6ΥΑ7469Β7Ξ-8Ν0-ΑΥ-ΕΑΡ-23-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΛήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων Εντεταλμένων Διδασκόντων και ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος «Δημόσιος Λόγος – Ρητορική», εαρινού εξαμήνου 2022-23,  σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν4957/2022 (Επαναπροκήρυξη με αρ. πρωτ. 3980/23/ΤΓΔΣ /23.02.2023)

6ΩΝ8469Β7Ξ-ΓΕΘ-ΔΗΜ-Λ-ΡΗΤ-ΕΝΤ-ΕΑΡ-22_23Λήψη
Μετάβαση στο περιεχόμενο